konspekt do zajęć - SKÓRA CZŁOWIEKA

Konspekt do lekcji biologii w klasie III gimnazjum


Nauczyciel: Milena Kałaska
Klasa: III gimnazjum
Data: 26.04.2013

Temat: SKÓRA CZŁOWIEKA

Przedmiot: Biologia
Dział programowy: Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.
Temat: Budowa i funkcje skóry


Cel ogólny: poznanie budowy i podziału skóry, zapoznanie się z jej funkcjami


Cele szczegółowe:

uczniowie znają:

  • budowę naskórka
  • twory naskórka (włosy, paznokcie, gruczoły potowe i łojowe)
  • funkcje jakie pełni skóra
  • znaczenie prawidłowej higieny skóry


Uwagi metodyczne:

  • umiejętność pracy z tekstem;
  • umiejętność analizowania filmów i schematów oraz rycin;
  • umiejętność charakteryzowania i uogólniania;


Koncepcja zajęć:

Na początku uczniowie zapoznają się z treścią tekstu dydaktycznego, następnie analizują załączone schematy oraz ryciny, wskazując budowę skóry człowieka i określając rolę poszczególnych jej składników.
W drugiej części lekcji zapoznają się z treścią filmów i samodzielnie wyciągają wnioski dotyczące prawidłowej higieny skóry.

Metody realizacji:

  • praca z tekstem;
  • analiza schematów oraz rycin;
  • oglądanie i filmów i wyciąganie z niego wniosków;


Środki dydaktyczne:
Tekst, ryciny, filmy.

Przygotowanie do następnej lekcji:
Zadana praca domowa dotycząca znaczenia skóry w życiu człowieka.

Tok zajęć:

I faza lekcji (przygotowawcza):
Nauczyciel prezentuje uczniom przygotowane schematy i ryciny, które uczniowie analizują.

II faza lekcji (realizacyjna):
Nauczyciel poleca zapoznać się uczniom z tekstem oraz obejrzeć film, a następnie wyciągnąć z nich wnioski dotyczące prawidłowej higieny skóry.
Uczniowie udostępniają do sprawdzenia notatkę nauczycielowi.

Następnie nauczyciel poleca uczniom opisać powłoki ciała znanych im zwierząt z uwzględnieniem ich charakterystycznych cech jak np.: powłoka ciała twarda, miękka, wilgotna, sucha, z sierścią, łuskami, itd...

III faza lekcji (podsumowanie):
Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela dotyczące budowy skóry człowieka oraz różnych funkcji powłok ciała u zwierząt. Otrzymują za dobrą odpowiedź plusy.

Cel zajęć:
Celem zajęć jest przekazanie uczniom wiedzy odnośnie szeroko pojętej skóry oraz jej roli w życiu człowieka i zwierząt, a także nauczenie prawidłowej analizy rysunku oraz charakteryzowania i uogólniania.

poniedziałek, 14 stycznia 2013

Budowa skóry


BUDOWA SKÓRYBrak komentarzy:

Prześlij komentarz